Skip to main content

SP2Împreună cu responsabilul cu protecția muncii din cadrul instituției, pe baza cazuisticii anterioare și pe baza analizei din teren putem face un studiu personalizat pentru unitatea dumneavoastră și vă putem concepe o soluție completă de dotare și pregătire a personalului în salvare sau autosalvare, precum și metode standardizate de intervenție pentru fiecare tip de accident sau pentru fiecare loc de muncă ( cotă plus, cotă minus, spații înguste, mediu contaminat chimic, bacteriologic sau cu gaze sau pulberi explozive, etc.) . Toate soluțiile de dotare personalizată propuse de noi pornesc de la dotarea deja existentă , urmărindu-se folosirea echipamentelor cu care personalul este deja obișnuit să lucreze ( combinezoane, hamuri, căști, carabiniere) la care adăugăm doar elementele de strictă necesitate , evitându-se astfel costuri suplimentare.

SP1