P 2Direct sau împreună cu partenerii noștri vă putem oferi cursuri de pregătire și specializare a angajaților sau voluntarilor din cadrul structurilor dumneavoastră de salvare , cursuri , care , pe lângă elementele privind noțiunile de cunoaștere și folosire a materialelor, a tehnicilor de salvare, a celor de organizare a acțiunii de salvare sau protecție a muncii pot aborda și noțiuni de prim ajutor medical. Cursurile sunt susținute de personal atestat ca formator, cu experiență amplă în activitate de salvare și sunt organizate pe diverse niveluri pornind de la inițiere, perfecționare, specializare, reciclare periodică , etc. astfel încât să corespundă cerințelor și așteptărilor dumneavoastră.

P 1